کمپین تخصصی طراحی وب سایت چند زبانه و هویت بصری برای دانش بنیان ها
ایران، تهران

کپی رایتینگ (تولید محتوا بر اساس الگوریتم های گوگل)